Key: Step 3569. Digitaria - Vingergras

1774a. Blad van boven, behalve aan de blad-voet, kaal of alleen aan de rand behaard; blad-scheden meestal min of meer kaal. Onderste kelkkafje zeer klein of ontbrekend. Bovenste kelkkafje even lang als het aartje (en even lang als het lemma van de onvruchtbare bloem, het ‘derde kelkkafje’). Aartjes 2-2,5 mm lang. Middelste en onderste bloeiwijzen grotendeels in de bladscheden verborgen, met cleistogame bloemen. Glad vingergras.

Digitaria ischaemum

1774b. Blad van boven behaard, bladscheden behaard. Onderste kelkkafje klein. Bovenste kelkkafje half zo lang als het aartje (en half zo lang als het lemma van de onvruchtbare bloem, het ‘derde kelkkafje’). Aartjes 2,5-3,5 mm lang. Bloeiwijzen niet in de scheden verborgen.

Harig vingergras.

Digitaria sanguinalis
Decision path