Key: Step 3669. 1828

1828a. Vruchtbeginsel (en vrucht) aan de top kaal (loep!). Bladen met 5-9(-11) nerven.

Stap 3670. 1829

1828b. Vrucht en vruchtbeginsel aan de top behaard (loep!).Onderste bladen borstelvormig ineengevouwen, 0,3-0,5 mm breed, op doorsne-de scherp 3-kantig, 3-nervig, van boven met 1 rib. Stengelbladen vlak, 2-4 mm breed. Plant in pollen groeiend die ongeveervanuit 1 punt ont-springen, zonder ondergrondse uitlopers en zonder wortelstokken.

Draadzwenkgras.

Festuca heterophylla
Decision path