Key: Step 3682. 1833

1833a. Kelkkafjes ongeveerzo lang als het aartje, beide 5-nervig. Aartje met 1 of 2 2-slachtige bloemen en daarnaast met een gesteelde, knotsvormige, steriele bloem (zie Figuur). Bloeiwijze trosvormig of weinig vertakt. As van de bloeiwijze niet opgeblazen.

Stap 3683. Melica - Parelgras

1833b. Kelkkafjes minder dan half zo lang als het aartje, ongenerfd of 2-nervig. Aartjes geen steriele bloemen bevattend. Bloeiwijze wijd pluimvormig, de as tussen de kransen vaak opgeblazen.

Watergras.

Catabrosa aquatica
Decision path