Key: Step 3697. 1842

1842a. Plant 1-, zelden 2-jarig, tot 25 cm hoog. Onderste takken van bloeiwijze alleenstaand of 2 bijeen, vaak iets naar beneden wijzend. Sten-gelbladen vaak deels plaatselijk gegolfd of dwars gevouwen. Omtrek van bloeiwijze in bovenaanzicht plat of eenzijdig 3-hoekig. Palea op beide nerven over de gehele lengte met vrij lange wimperharen (loep!; zie Figuur). Lemma’s na drogen met uitspringende nerven.
Straatgras.

Poa annua

1842b. Plant overblijvend, meestal hoger dan 50 cm. Onderste takken van de bloeiwijze 3-6 bijeen, opgericht, vaak aan de top overhangend. Stengelbladen vlak. Bloeiwijze in bovenaanzicht alzijdig. Palea op beide nerven zeer kort stekelharig (loep!; zie Figuur). Lemma’s na het drogen zonder uitspringende nerven.

Moerasbeemdgras.

Poa palustris
Decision path