Key: Step 3759. 1872

1872a. Helmknoppen 0,5-2 mm lang, minder dan half zo lang als het lemma. Palea duidelijk korter tot ongeveer even lang als het lemma. Bloeiwijze meestal betrekkelijk gedrongen; indien de onderste pluimtakken meer dan een aartje dragen, dan is het steeltje van het zijaartje korter dan dat aartje zelf (de kafnaalden ervan niet meegerekend).

Stap 3760. 1873

1872b. Helmknoppen 2,5-5 mm lang, minstens half zo lang als het lemma. Palea en lemma onge-veer even lang of de palea iets langer. Bloeiwijze wijd vertakt, de takken na de bloei meestal wijd afstaand; onderste pluimtakken meestal meer dan een aartje dragend, het steeltje van het zijaartje minstens zo lang als dat aartje zelf (de kafnaalden ervan niet meegerekend). Aartjes meestal paarsrood aangelopen. Akkerdravik.

Bromus arvensis
Decision path