Key: Step 4003. 1994

1994a. Tongetje ca. 0,5 mm lang, in het midden nauwelijks hoger dan aan de randen. Blad van onderen zwak glanzend, aan de rand bij de bladvoet vaak kort gewimperd.

Veldbeemdgras.

Poa pratensis

1994b. Tongetje 1-1,5 mm lang, in het midden iets hoger dan aan de kanten, of toegespitst. Blad van onderen dof, aan de rand bij de bladvoet kaal.

Plat beemdgras.

Poa compressa
Decision path