Key: Step 4029. 2003

2003a. Onderste bladscheden niet veel breder dan de overige, niet hard en glimmend.

Stap 4030. 2004

2003b. Bladscheden hard, sterk glimmend, de onderste zonder of met een zeer kort blad, de volgende met horizontaal afstaand blad. Spruiten dicht opeen aan een korte wortelstok. Tongetje 3-nervig, tot 2 mm lang. Blad stijf, stekend.

Borstelgras.

Nardus stricta
Decision path