Key: Step 4177. 2080

2080a. Bloeiwijze 2-3(-4) cm lang, de onderste aren slechts weinig van de overige verwijderd. Urntjes aan de voet afgeknot tot afgerond, 3-4,5 mm lang, schuin rechtopstaand (zie Figuur). Kafjes licht- tot zwartbruin. Bladen 2(-3) mm breed.

Dichte bermzegge.

Carex muricata

2080b. Bloeiwijze 3-10(-20) cm lang, de onderste 2-4 aren minstens 1 cm van elkaar verwijderd. Urntjes aan de voet wigvormig tot versmald, 3,5-5 (-5,5) mm lang (zie Figuur). Kafjes witachtig of bleek bruingroen. Bladen 2-5 mm breed.

Groene bermzegge.

Carex divulsa
Decision path