Key: Step 4216. 2097

2097a. Bladen 1-3(-5) mm breed, grijsgroen, bij het drogen met naar boven omrollende ran-den (alleen de bovenzijde met huidmondjes; sterke loep!). Onderste bladscheden bruin of roodbruin. Onderste schutblad korter of langer dan bloeiwijze. Mannelijke aar 1 of met 2e klei-nere aar aan de voet. Vrouwelijke aren 1-3(of 4), 1-3(-5) cm lang. Urntjes 2-3,5 mm lang, groen, de top bruin tot zwart aangelopen, vaak in 6 duidelijke rijen geplaatst. Zwarte zegge.

Carex nigra

2097b. Bladen 2-7(-9) mm breed, gras-, zelden grijsgroen, bij het drogen met naar beneden omrollende randen (alleen de onderzijde met huidmondjes; sterke loep!). Onderste bladsche-den lichtbruin, vaak rood aangelopen. Onderste schutblad meestal (veel) langer dan bloeiwijze. Mannelijke aren (1 of) 2-4. Vrouwelijke aren 2-4(-5), 3-9(-11) cm lang. Urntjes 2-3 mm lang, geelgroen of bruinachtig, minder regelmatig in rijen geplaatst. Scherpe zegge.

Carex acuta
Decision path