Key: Step 4530. 2252

2252a. Bladschede geheel open. Tongetje spits. Vruchtjes 3,3-4,7 mm lang, aan de buikzijde min of meer afgeplat, olijfgroen, later bruin tot roodbruin. Bladen buiten het water niet penseelvormig samenvallend, bossig.

Schedefonteinkruid.

Potamogeton pectinatus

2252b. Bladschede in de onderste helft gesloten. Tongetje stomp. Vruchtjes 2,2-2,8 mm lang, ook aan de buikzijde afgerond, groen, later bruinachtig. Bladen buiten het water penseelvormig samenvallend.

Draadfonteinkruid.

Potamogeton filiformis
Decision path