Key: Step 4686. 2333

2333a. Hout van 2-4-jarige takken met verspreide, onregelmatige lijsten (het beste te zien door van een verse tak een reepje bast af te trekken).

Stap 4687. 2334

2333b. Hout onder de bast glad. Bladen (3-)5-8(-15) cm lang, elliptisch tot eirond, op appelbladen gelijkend, ten slotte van boven iets glanzig, van onderen grijsviltig. Knopschubben kort behaard, kaal wordend. Steunbladen half-hartvormig, meestal groot.

Boswilg.

Salix caprea
Decision path