Key: Step 4687. 2334

2334a. Bladen omgekeerd eirond tot ruit-vormig, (1-) 2-3 cm lang, zelden langer, van boven kaal wordend, dofgroen, rimpelig, van onderen grijswollig behaard, grijsgroen, met korte, teruggekromde top en met 6-10 nerven aan weerszijden. Steunbladen half hart- tot niervormig, groot, blijvend.

Geoorde wilg.

Salix aurita

2334b. Jonge takken grijsviltig, knopschubben behaard. Bladen langwerpig of omgekeerd eirond, 2,5-6 cm lang, van onderen voornamelijk op de nerven grijs behaard, blauwgrijs, met vlakke top en met 8 of meer nerven aan weerszijden. Steunbladen half hart- tot niervormig, klein, soms afvallend.

Grauwe wilg.

Stap 4689. Ondersoorten S. cinerea
Decision path