Key: Step 4710. 2343

2343a. Bladen rimpelig, van onderen grijs-wollig behaard, aan de top kort toegespitst.

Geoorde wilg.

Salix aurita

2343b. Bladen vlak of met iets omgeroldde rand, kaal tot beiderzijds dicht zilverig glanzend behaard. Bladtop afgerond of stomp. Bladen 0,5-4,5 cm lang, zeer variabel van vorm, kleur en beharing. Vruchtbeginsel kaal tot behaard.

Kruipwilg.

Salix repens
Decision path