Key: Step 4773. 2373

2373a. Bladen in volwassen toestand van onderen kaal, alleen in de hoeken van de nerven met haarbosjes, rondachtig tot omgekeerd eirond, aan de top stomp of iets ingesneden, ongelijk gezaagd of getand, van onderen groen, in jonge toestand zeer kleverig. Jonge takken kleverig, kaal. Bast donkerbruin, gegroefd. Zijdelingse vrouwelijke katjes duidelijk gesteeld.
Zwarte els.

Alnus glutinosa

2373b. Bladen in volwassen toestand van onde-ren kort behaard, ten slotte vaak min of meer kaal, eirond tot langwerpig eirond, aan de top spits of kort toegespitst, dubbel gezaagd, van onderen blauwgroen, in jonge toestand nauwelijks kleve-rig. Jonge takken niet kleverig, min of meer viltig. Bast grijs of geelachtig, glad. Zijdelingse vrouwe-lijke katjes nauwelijks gesteeld.
Witte els.

Alnus incana
Decision path