Key: Step 397. Brassica - Kool

210a. Vruchten niet tegen de bloeiwijze-as aangedrukt. Middelste en bovenste bladen met stengelomvattende of afgeronde voet zittend, eirond, min of meer gaafrandig. Onderste bladen liervormig veerdelig, met meer dan 3 paar zijslippen.

Stap 398. 211

210b. Vruchten tegen de as aangedrukt, 1-2,5 cm lang, 4-kantig met vlakke zijden, op 2-5 mm lange stelen; snavel 2-5 mm lang. Alle bladen gesteeld, blauwgroen, de bovenste eirond tot lijnvormig, getand tot gaafrandig. Onderste bladen liervormig veerspletig tot -delig, met 1-3 paar zijslippen.

Zwarte mosterd.

Brassica nigra
Decision path