Key: Step 4962. Fagaceae, Quercus

2463a. Napjes met schubben of knobbeltjes bezet. Steunblaadjes vliezig, bruin, bij het ontluiken afvallend, of indien blijvend, twijgen kaal. Bladen van boven niet ruw.

Stap 4963. 2464

2463b. Napjes met lange, stijve, afstaande borstels bezet. Steunblaadjes blijvend. Twijgen kort behaard, later soms verkalend. Bladen kort gesteeld, bij de verschillende cultivars zeer sterk in vorm verschillend, ondiep gelobd of diep veerspletig, met kort genaalde slippen, van boven donkergroen en iets ruw, van onderen kort behaard of grijsviltig. Vruchten het 2e jaar rijpend.
Moseik.

Quercus cerris
Decision path