Key: Step 2675. 1336

1336a. Vruchtkleppen 2,5-3,3(-5) mm lang. Bladen 4-14x zo lang als breed, met pijl- tot spiesvormige voet, met dikwijls in meer dan 2 punten verdeelde slippen, sterk gekroesd. Bloeiwijze meestal gedrongen, de onderste takken meestal 3 bijeen en weer vertakt; alle takken aan de voet uitstaand, naar de top omhoog gebogen.

Geoorde zuring.

Rumex thyrsiflorus

1336b. Vruchtkleppen 3,5-5 mm lang. Bladen
2-6x zo lang als breed, met naar beneden gerichte, soms in tweeën gespleten voetslippen, niet of weinig gekroesd. Bloeiwijze met enkelvoudige, meestal alleenstaande takken, los en slank, meestal duidelijk rood aangelopen, soms geheel donkerrood, soms bijna geheel witachtig-groen.

Veldzuring.

Rumex acetosa
Decision path