Key: Step 2674. 1335

1335a. Bladen veel langer dan breed, aan de voet pijlvormig, soms spiesvormig. Vruchtkleppen aan de voet met een naar de steel gericht schubbetje. Buitenste bloemdekslippen tegen de bloemsteel teruggeslagen en er ten slotte vast tegen aangedrukt. Plant 2-huizig.

Stap 2675. 1336

1335b. Bladen ongeveer even lang als breed, spiesvormig, min of meer blauwgroen. Vruchtkleppen zonder knobbel of schub aan de voet van de middennerf, 5-6 mm lang. Buitenste bloemdekslippen niet geheel teruggeslagen, niet vast tegen de bloemsteel aangedrukt. Veeltelig.

Spaanse zuring.

Rumex scutatus
Decision path